Osvjetljavanje na grafički film (CtF) vršimo na Heidelberg Signasetter pro osvjetljivaču formata B1.

  Formati u kojima osvjetljavamo i obračunavamo film su: B4(25x35 cm), B3(35x50 cm), B2(50x70 cm) i B1(70x100 cm)

  Offsetne ploče osvjetljavamo na osvjetljivaču Luscher Xpose! 130 B1 formata.

  Formati ploča koje koristimo su najrašireniji formati za offsetne strojeve kao 450x370mm, 510x400mm, 525x459mm, 720x557mm, 724x615mm, 745x605mm, 1030x790mm itd...

  File koji se priprema za osvjetljavanje na FILM najbolje je poslati, s obzirom na današnje programe u upotrebi, kao kompozitni PDF po standardu 1.3, te ako je moguće prije izrade PDF-a pretvoriti fontove u krivulje.

  Priprema file-a za osvjetljavanje na PLOČE bi trebala biti u točnom formatu ploče za koju se file priprema, npr. 724x615mm, i sam posao pozicioniran na ploči.

  Ako mi vršimo uslugu montaže najbolje je poslati kompozitni PDF po standardu 1.3 te ne spajati strane kod poslova sa više strana nego poslati jedan PDF u kojem su sadržane sve strane posla.

  Tako naprimjer za knjižicu od 64 strane potrebno je poslati jedan PDF koji u sebi sadrži 64 strane redom kojim trebaju biti i kad je knjižica gotova.

  File-ove možete slati mailom ili na naš FTP server. Username: klijenti, Password: klijenti123