Za digitalni tisak malog formata koristimo Xerox Versant 180. Najčešći format papira za digitalni tisak malog formata je 450x320 mm - SRA3. Pogodan je za sve manje naklade letaka, plakata, brošura i sličnih materijala.

    Digitalni tisak velikog formata radimo na HP latex printeru najveće širine role 160cm. Najčešće stvari koje se printaju su plakati malih naklada i velikog formata kao B2-50x70cm ili B1-70x100cm te veći.

    Također se koristi za isprint na samoljepivi PVC koji ima široke primjene u izradi reklama svih vrsta kao svjetleće, oslikavanje automobila itd...

    Isprint u digitali kalibriramo i1 pro spektrofotometrom te je vrlo blizu kvalitetnom offsetnom otisku.

    Za oslikavanje izloga, reklama, automobila i sličnih stvari koristimo rezač folije Summa koji služi i za konturno izrezivanje naljepnica.